Spotkanie z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Minister Marią Ejchart

Spotkanie z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Minister Marią Ejchart

W dniu 10 maja 2024 r. na zaproszenie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pani Minister Marii Ejchart miało miejsce spotkanie Zarządu i członków Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie z Panią Minister. Podczas debaty omówione zostały min. najbardziej bieżące problemy polskiej penitencjarystyki, założenia reformy polskiego więziennictwa, działalność Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w kontekście projektowanych zmian legislacyjnych i organizacyjnych oraz przygotowania do VII Kongresu Penitencjarnego. W spotkaniu wzięli udział Prezes PTP Aldona Nawój-Śleszyński, wiceprezes Krzysztof Jędrzejak, Paweł Szczepaniak, Jerzy Czołgoszewski, Mirosław Nowak, Józef Rejman, Bogdan Nowak, Edward Wasilewski oraz Maria Gordon.