Konferencja z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa

Konferencja z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa

Konferencja z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa.
“Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”

W dniu 30 listopada 2018 r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja pt. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”. Organizatorami Konferencji byli: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego WPiA UŁ oraz Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne WPiA UŁ. Patronat nad konferencją objęli Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Polskie Towarzystwo Penitencjarne.

W konferencji udział wzięli: naukowcy z 8 jednostek naukowych, studenci doktoranci, przedstawiciele 5 naukowych kół penitencjarnych oraz ich opiekunowie naukowi. Środowisko praktyków reprezentowali: pracownicy Służby Więziennej, sądowi kuratorzy zawodowi z Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi, sędziowie Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Łodzi, adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar Biurze RPO oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (w tym przedstawiciele Terenowego Koła PTP w Czarnem oraz w Kaliszu). Podczas konferencji zaprezentowano łącznie 26 referatów.

dr Alicja Ornowska, Kurator Grażyna Rybicka
dr Alicja Ornowska
dr Ewa Dawidziuk, w tle Edward Wasilewski, dr Józef Rejman, Bogdan Nowak
dr Magdalena Niewiadomska – Krawczyk
dr Michał Błoński
Grażyna Rybicka
kpt. Sylwia Kowalska
mec. Bartosz Tiutiunik
mgr Agata Hulak
mgr Agata Hulak
mgr Magdalena Klepczyńska
mgr Mateusz Górlaczyk
na pierwszym planie dr Michał Błoński, Sędzia Jarosław Leszczyński
płk Andrzej Leńczuk
płk Andrzej Leńczuk, mec. Bartosz Tiutiunik
płk Andrzej Leńczuk
płk Włodzimierz Jacek Głuch
ppłk Włodzimierz Jacek Głuch, prof. Aldona Nawój – Śleszyński, prof. Grzgorz Wiciński
ppłk Włodzimierz Jacek Głuch, prof. Stefan Lelental, prof. Grzgorz Wiciński
ppor Piotr Grzybowski, mgr Aleksandra Leszczyńska, dr Magdalena Niewiadomska – Krawczyk
prof. Agnieszka Liszewska, prof. Aldona Nawój – Śleszyński
prof. Grzegorz Wiciński
prof. Stefan Lelental
Projekt Zwierciadło
Tomasz Tomaszewski