VI Kongres Penitencjarny – Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa. Popowo 6-8 lutego 2019r.

VI Kongres Penitencjarny – Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa. Popowo 6-8 lutego 2019r.

W dniach 6-8 lutego 2019 roku odbył się w Popowie VI Polski Kongres Penitencjarny. Organizatorami Kongresu byli: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

W dniach 6-8 lutego 2019 roku odbył się w Popowie VI Polski Kongres Penitencjarny. Organizatorami Kongresu byli: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Komitet Organizacyjny Kongresu zaprosił do udziału w obradach naukowców i praktyków zajmujących się problematyką penitencjarną, studentów, a w szczególności członków naukowych kół penitencjarnych.

Wszelkie informację można znaleźć na stronie wydarzenia. [TUTAJ]


Program VI Kongresu Penitencjarnego

Sprawozdania i Rekomendacje VI Kongresu Penitencjarnego

Autor zdjęcia: Piotr Kochański
Autorka zdjęć: Joanna Keister