XX lat Kodeksu karnego wykonawczego, Wrocław 31 maja 2019 r.

XX lat Kodeksu karnego wykonawczego, Wrocław 31 maja 2019 r.

Wrocław 31 maja 2019 r.