I Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna Studenckich Naukowych Kół – Łódź 27-28.10.2017r.

I Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna Studenckich Naukowych Kół – Łódź 27-28.10.2017r.


Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowych Studenckich Kół Penitencjarnych „Współczesne problemy penitencjarystyki”
(27 – 28 października 2017 r.)

            W dniach 27 – 28 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowych Studenckich Kόł Penitencjarnych nt.„Współczesne problemy penitencjarystyki”, która była m.in. celebracją X- lecia istnienia Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego powołanego do życia w 2007 r. przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego WPiA UŁ dzięki min.  inicjatywie jego opiekuna naukowego prof. nadzw. dr hab. Aldony Nawόj – Śleszyński. Organizatorami konferencji byli Zakład Prawa Karnego Wykonawczego i Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne. Celem Konferencji było przede wszystkim podjęcie dyskusji nad współczesnymi problemami penitencjarystyki, głównie z perspektywy studentów i doktorantów rόżnych kierunkόw studiόw, ale także nawiązanie współpracy pomiędzy kołami naukowymi działającymi w wielu ośrodkach akademickich w całej Polsce. Konferencja przybrała formułę 4 paneli tematycznych, w pierwszym z nich ku inspiracji początkujących naukowców swoje referaty wygłosili eksperci. Pozostałe panele były panelami konkursowymi, dedykowanymi studentom i doktorantom, spośród których komisje składające się z ekspertów wyłoniły laureatów dla których organizatorzy przygotowali cenne nagrody w postaci książek o tematyce prawnokarnej. Uczestnikami konferencji byli studenci, doktoranci z 11 ośrodków akademickich z całej Polski, w tym reprezentanci 9 studenckich kόł naukowych statutowo zajmujących się problematyką wykonywania kary pozbawienia wolności (m.in.: z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Olsztyna, Zielonej Góry, Poznania, Łodzi, Gdańska, Torunia). Wśrόd ekspertów znaleźli się sędziowie, w tym sędziowie penitencjarni, sądowi kuratorzy zawodowi, pracownicy Służby Więziennej, dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,  adwokaci, ktόrzy w swojej praktyce pełnią rolę pełnomocnikόw osόb pozbawionych wolności, pracownicy naukowi min. z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz prawa karnego wykonawczego. Wszystkie zaprezentowane referaty w formie artykułόw znajdą się w publikacji pokonferencyjnej, ktόra wydana będzie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łόdzkiego w przyszłym roku. Organizatorzy serdecznie zapraszają na kolejną edycję konferencji w 2018 r.

mgr Aleksandra Leszczyńska