II Posiedzenie Zarządu PTP – Łódź 14.02.2018r.

II Posiedzenie Zarządu PTP – Łódź 14.02.2018r.

II Posiedzenie Zarządu PTP – Łódź 14.02.2018r.