Kategoria: Kalendarium

Wspomnienie o prof. Janie Szałańskim

Wspomnienie o prof. Janie Szałańskim

Aldona Nawój-Śleszyński, Bogdan Nowak WspomnienieJan Szałański (1938- 2023) Dr hab. Jan Szałański Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Profesor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie urodzony 7 maja 1938 w Rybnie. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1962 r. Po ukończeniu studiów pełnił obowiązki psychologa w zakładzie poprawczym i schroniska dla nieletnich. Osobiste niezadowolenie z efektów pracy własnej, oraz bardzo ostra krytyka systemu …

+ Czytaj dalej

Konferencja “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”

Konferencja “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”

W dniu 15 czerwca 2023 r. w Centrum Organizacji pozarządowych w Kaliszu odbyła się konferencja nt. “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”.  Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Penitencjarne oraz Klinika art.42 k.k.w. (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski). Więcej o Konferencji TUTAJ!

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, które odbyło się w dniu 10 lutego 2023 r.

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, które odbyło się w dniu 10 lutego 2023 r.

Porządek Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego z dnia 10 lutego 2023 roku Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w latach 2017-2022 wygłoszone na Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w dniu 10 lutego 2023 roku Głos w dyskusji – dr Józef Korecki Fotorelacja