Konferencja “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”

Konferencja “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”

W dniu 15 czerwca 2023 r. w Centrum Organizacji pozarządowych w Kaliszu odbyła się konferencja nt. “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”. 

Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Penitencjarne oraz Klinika art.42 k.k.w. (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski).

Więcej o Konferencji TUTAJ!