Spotkanie z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Minister Marią Ejchart

Spotkanie z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panią Minister Marią Ejchart

W dniu 10 maja 2024 r. na zaproszenie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pani Minister Marii Ejchart miało miejsce spotkanie Zarządu i członków Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie z Panią Minister. Podczas debaty omówione zostały min. najbardziej bieżące problemy polskiej penitencjarystyki, założenia reformy polskiego więziennictwa, działalność Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w kontekście projektowanych zmian legislacyjnych i organizacyjnych oraz przygotowania do VII Kongresu Penitencjarnego. W spotkaniu wzięli …

+ Czytaj dalej

Dr Józef Korecki Honorowym Członkiem PTP

Dr Józef Korecki Honorowym Członkiem PTP

W dniu 8 marca 2024 r. w Senacie RP odbyły się uroczystości związane z mianowaniem dr. Józefa Koreckiego Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Klepsydra żałobna

Klepsydra żałobna

Prezesce Polskiego Towarzystwa PenitencjarnegoPani Profesor Aldonie Nawój i Jej Rodziniewyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Matki składająkoleżanki i koledzy z Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

Wspomnienie o prof. Janie Szałańskim

Wspomnienie o prof. Janie Szałańskim

Aldona Nawój-Śleszyński, Bogdan Nowak WspomnienieJan Szałański (1938- 2023) Dr hab. Jan Szałański Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Profesor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie urodzony 7 maja 1938 w Rybnie. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1962 r. Po ukończeniu studiów pełnił obowiązki psychologa w zakładzie poprawczym i schroniska dla nieletnich. Osobiste niezadowolenie z efektów pracy własnej, oraz bardzo ostra krytyka systemu …

+ Czytaj dalej

Konferencja “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”

Konferencja “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”

W dniu 15 czerwca 2023 r. w Centrum Organizacji pozarządowych w Kaliszu odbyła się konferencja nt. “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”.  Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Penitencjarne oraz Klinika art.42 k.k.w. (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski). Więcej o Konferencji TUTAJ!

Konferencja “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie” – 15.06.2023r.

Konferencja “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie” – 15.06.2023r.

Polskie Towarzystwo Penitencjarne we współpracy z Uniwersytecką Kliniką art. 42 (IPSIR UW) mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt. “Aktualne problemy resocjalizacji w polskim więziennictwie”, która odbędzie się w Kaliszu, dnia 15 czerwca 2023 r. o godz. 11.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu.