ORGANY STATUTOWE PTP

ORGANY STATUTOWE PTP

Zarząd Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

  • Aldona Nawόj – Śleszyński – prezes
  • Jόzef Rejman – wiceprezes
  • Sebastian Pich – sekretarz
  • Wojciech Brzozowski
  • Sławomir Grzesiak
  • Zbigniew Sołtys
  • Paweł Szczepaniak

Sąd Koleżeński

• Aleksandra Leszczyńska
• Jacek Matrejek
• Marek Kruszka

Komisja Rewizyjna

• Edward Wasilewski
• Stanisław Januś
• Krzysztof Łepecki