Organy statutowe PTP

Organy statutowe PTP

Zarząd Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

 • Aldona Nawόj – Śleszyński – prezes
 • Krzysztof Jędrzejak – wiceprezes
 • Paweł Szczepaniak
 • Mirosław Nowak
 • Józef Rejman
 • Jerzy Czołgoszewski

Komisja rewizyjna

 • Dorota Kanarek – Lizik
 • Jacek Pekról
 • Edward Wasilewski

Sąd Koleżeński

 • Maria Gordon – przewodnicząca
 • Sławomir Grzesiak
 • Aleksandra Leszczyńska