Sprawozdanie – Ogólnopolska Konferencja XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego, 31.05.2019 r.

Sprawozdanie – Ogólnopolska Konferencja XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego, 31.05.2019 r.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji XX Lat Kodeksu Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
(31 maja 2019 roku)

W dniu 31 maja 2019 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się ogólnopolska konferencja z okazji XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego, w której to udział wzięła m.in. Prezes Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego prof. nadzw. dr hab. Aldona Nawój – Śleszyński. Konferencję zorganizowaną przez Katedrę Prawa Karnego Wykonawczego otworzył Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Karol Kiczka. Na konferencję licznie przybyli przedstawiciele świata nauki i praktycy, w tym pracownicy Służby Więziennej, kuratorzy, sędziowie, prokuratorzy oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.Konferencja składała się z 2 paneli tematycznych. Moderatorami pierwszego panelu byli prof. nadzw. dr hab. Anna Muszyńska i dr hab. Adam Kwieciński. Swoje prelekcje wygłosili kolejno prof. zw dr hab. Stefan Lelental, prof. zw dr hab. Piotr Stępniak, prof. nadzw. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka oraz prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kalisz. Po przerwie odbył się drugi panel, moderowany przez prof. nadzw. dr hab. Tomasza Kalisza i dr Renatę Pietruszke. Prelegentami drugiego panelu byli prof. nadzw. dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, dr hab. Adam Kwieciński, dr Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, a także dr Kamila Mrozek.
Na uwagę zasługuje fakt, iż organizatorzy konferencji planują pod koniec br. wydanie książki z okazji XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego.
W załączeniu relacja fotograficzna oraz program konferencji.